Sankhani dziko lanu kapena dera lanu.

Kunyumba
Zamakono
Sensors, Transducers
Zokambirana Zowonjezera

Zokambirana Zowonjezera

Omron Automation & SafetyOmron Automation & Safety
TL-Q5MC1-3 3MTL-Q5MC1-3 3MOmron Automation & SafetyKufotokozera:SPECIAL NPN, NO PROX
E2A-M18KS08-WP-C1 2ME2A-M18KS08-WP-C1 2MOmron Automation & SafetyKufotokozera:SENS PROX M18 8MM NPN-NO SHIELD
E2B-M12LS04-WP-C1 5ME2B-M12LS04-WP-C1 5MOmron Automation & SafetyKufotokozera:DOUBLE M12 LONG PW 5M NPN NO
E2B-S08LS02-WP-B2 5ME2B-S08LS02-WP-B2 5MOmron Automation & SafetyKufotokozera:DOUBLE M8 LONG PW 5M PNP NC
SICKSICK
IQ40-40NNPKC0KIQ40-40NNPKC0KSICKKufotokozera:SEN PROX NPN COMP M12 SHRT
IME30-10BNSZC0SIME30-10BNSZC0SSICKKufotokozera:SEN PROX SHIELD NPN NO M12
IME12-04BPPZC0SIME12-04BPPZC0SSICKKufotokozera:SEN PROX PNP COMP M12
IMB12-08NPSVC0SIMB12-08NPSVC0SSICKKufotokozera:SEN PROX PNP NO 8MM M12
Carlo GavazziCarlo Gavazzi
VC11RT12010MVC11RT12010MCarlo GavazziKufotokozera:SEN PROX RELAY ON TIMER
ICS30LF15NCM1-FBICS30LF15NCM1-FBCarlo GavazziKufotokozera:SEN PROX FB M30 PLG NPN NC
EI8040NACPEI8040NACPCarlo GavazziKufotokozera:SEN PROX PL SQ 80 NAMUR NC
CA30CLC30BPM1CA30CLC30BPM1Carlo GavazziKufotokozera:CAP PROX M30 NPN+PNP